Nieuwe Maatregelen

Beste Leden, Helaas moeten wij als bestuur toch weer een bericht sturen over aanpassingen van de mogelijkheden om trainingen op ons complex plaats te laten vinden. Zoals tijdens de laatste persconferentie is aangekondigd is het niet meer toegestaan om na 17 uur trainingen en/of wedstrijden te organiseren. Dat betekent dus dat per onmiddelijk tot nader order er […]