Skip to content

Contributie AV Clytoneus 2024

Kwartaalbedragen

contributie per maand per kwartaal
Pupillen € 10,55 € 31,65
Junioren € 14,10 € 42,30
Senioren € 17,50 € 52,50
Trimmers € 17,50 € 52,50
Triatleten Junioren € 17,20 € 51,60
Triatleten Senioren € 25,30 € 75,90
Power Walk / Nordic Walk  € 15,25 € 45,75

Jaarlijkse bedragen

  AtletiekUnie (AU) Nederlandse Triathlon Bond (NTB)
  lidmaatschap wedstrijdlicentie  
Pupillen € 17,50 € 9,50  
Junioren € 18,50 € 16,90  
Senioren € 20,00 € 27,00  
Trimmers € 20,00    
Triathleten Junioren € 18,50 € 16,90 € 35,00 (lidmaatschap & licentie) (t/m 19 jaar)
Triathleten Senioren € 20,00 € 27,00 € 49,00 (lidmaatschap)
Power Walk / Nordic Walk € 20,00    

Het eenmalig inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 13,50.

Op 1 januari geldt de leeftijd, die je in datzelfde jaar bereikt. Wordt men bijvoorbeeld op 30 augustus 13 jaar, dan geldt vanaf 1 januari van dat jaar de contributie van een 13-jarige.

Langdurig geblesseerden (met een minimale periode van een kwartaal en niet met terugwerkende kracht) of zwangere leden kunnen een verzoek tot opschorting van de contributie indienen.

Nieuwe regelgeving Triatlon licentie 2021

Nieuwe triatleten maken eerst een inlog aan bij de triatlonbond en geven dan aan onze ledenadministratie (zie contactgegevens onderaan deze pagina). Hierbij vermeld de nieuwe triatleet dat zij het lidmaatschap aan onze vereniging wilt koppelen. Het basislidmaatschap wordt door Clytoneus belast, maar licentie moet jaarlijks door de triatleten zelf aangevraagd en betaald worden bij de Triatlonbond. 
Dit gaat dus niet meer via de ledenadministratie van onze vereniging. 

Incassoschema

De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Dat gebeurt aan het eind van de eerste maand van een kwartaal. In het eerste kwartaal worden tevens de jaarbedragen voor de AU (en eventueel NTB) geïncasseerd. Dit resulteert in het volgende incassoschema voor zittende leden:

2024 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
Mini-Pupillen € 49,15 € 31,65 € 31,65 € 31,65
Pupillen € 58,65 € 31,65 € 31,65 € 31,65
Junioren € 77,70 € 42,30 € 42,30 € 42,30
Senioren € 99,50 € 52,50 € 52,50 € 52,50
Trimmers € 72,50 € 52,50 € 52,50 € 52,50
Triatleten Junioren Basis € 105,10 € 51,60 € 51,60 € 51,60
Triatleten Senioren Basis € 144,90 € 75,90 € 75,90 € 75,90
Power- / Nordicwalk € 65,75 € 45,75 € 45,75 € 45,75

 

Opzeggen lidmaatschap

Een lidmaatschap kan worden beëindigd per kwartaal. Opzegging kan middels mail, via telefoon of schriftelijk geschieden met inachtneming van een redelijke termijn tegen het einde van een kalenderkwartaal.

Indien een lid zijn of haar lidmaatschap wil beëindigen per 31 december van het lopend jaar, dan moet hij/zij dit kenbaar maken voor 1 december van het lopend jaar. Dit geldt voor zowel atleten als triatleten (Atletiekunie en NTB). De opzeggingen moeten namelijk voor 1 december bij de NTB en de Atletiekunie zijn aangemeld, anders wordt voor het komende jaar nog NTB/Atletiekunie contributie in rekening gebracht, samen met een eventuele licentie voor deze bonden.

Bij te late opzegging worden deze kosten bij het lid in rekening gebracht.

Contactgegevens

Ledenadministratie / contributie-inning:
Hilda Brak
Korensloot 46
3474 HM Zegveld
T 0348-69 12 07
M 06-50 23 20 58
E ledenadm@clytoneus.nl

IBAN-nummer ledenadministratie: NL26INGB0002307570.