Skip to content

Eurolening

UITLOTING  Eurolening  

20e en Laatste Trekking  

Eurolening 2002-2021  

Na de trekking van vorig jaar resteerden in de diverse series nog de volgende nummers: 

Serie DE eindcijfers 20 

Serie VE eindcijfer 22 

Serie HE eindcijfers 20, 44, 45, 75, 92  Serie VHE eindcijfers 25 

Volgens de voorwaarden van de lening kunt  u uiterlijk tot vijf jaar na de uitloting en tegen  inlevering van het leningbewijs het daarop  vermelde bedrag laten uitbetalen door de  penningmeester van AV Clytoneus, p.a.  Postbus 21, 3440 AA Woerden

UITLOTINGEN Eurolening 1999/2002 t/m 2021