Eurolening

UITLOTING  Eurolening  

2002-2021 nummer 19

Op 2 maart 2020 zijn in de diverse series de volgende nummers uitgeloot: 

Serie DE eindcijfers 06

Serie VE eindcijfer 11

Serie HE eindcijfers 26, 33, 49, 60, 85

Serie VHE eindcijfers 27

Volgens de voorwaarden van de lening kunt u uiterlijk tot vijf jaar na de uitloting en tegen inlevering van het leningbewijs het daarop vermelde bedrag laten uitbetalen door de penningmeester van AV Clytoneus, p.a. Postbus 21, 3440 AA Woerden

UITLOTINGEN Eurolening 1999/2002-2021