Skip to content

Baanregels en reglementen

Bij Clytoneus doen we de zaken bij voorkeur in overleg. Als houvast hebben we bovendien een aantal regels en reglementen.

Baanregels

Voor ieders veiligheid op de baan gelden de volgende regels:

 • Baan en Veld
  • Op de baan wordt gelopen tegen de richting van de klok in.
  • Uitlopen met de klok mee; alleen op baan 5 en 6 en alleen na afloop van de trainingsuren.
  • Men haalt langzamere atleten rechts in.
 • Baanindeling
  • Banen 1 en 2 worden gebruikt voor tempo-lopen.
  • Banen 3 en 4 zijn – voor zover nodig – respectievelijk beschikbaar voor sprint en horden of andere specifieke trainingen. Anders: uitlopen / dribbelen.
  • Banen 5 en 6 worden gebruikt voor uitlopen/dribbelen tussen of na de tempo-lopen als onderdeel van het trainingsprogramma.
 • Voor warming-up en oefeningen wordt zoveel mogelijk het terrein binnen de baan gebruikt.
 • Als de baan moet worden overgestoken, wordt gekeken of er geen ‘snelverkeer’ aankomt.
 • Het binnenveld en de baan alleen betreden, als men er iets te zoeken heeft.
 • Sieraden afdoen.
 • Spikes langer dan 6 mm zijn op de baan zelf absoluut verboden.

Materialen

 • Het trainingsmateriaal (speer, discus, bal, etc.) gebruiken waar het voor gemaakt is. Het is kostbaar materiaal, wees er voorzichtig mee.
 • Het materiaal schoonmaken na gebruik.
 • Het materiaal na gebruik opbergen waar het vandaan is gehaald.
 • Het materialenhok overzichtelijk houden.
 • Kapot of zoekgeraakt materiaal direct melden aan de trainer.
 • De speer verticaal, niet horizontaal, vervoeren.

Buiten de baan

 • Zorg dat je zichtbaar bent: reflector-hesjes en/of led-verlichting.

Huishoudelijk Reglement

Regels voor alle leden van Clytoneus zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Aanvullende reglementen

Enkele meer formele zaken zijn geregeld in onze statuten. Voor intern gebruik in het bestuur, hebben we ook een aantal bestuursafspraken. Belangstellende leden kunnen beide documenten opvragen bij de secretaris van de vereniging: secretaris@clytoneus.nl.