Skip to content

Vrijwilligersbeleid AV Clytoneus

Clytoneus heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de club: bardiensten draaien, de schoonmaakploeg, wedstrijdorganisatoren, juryleden, verkeersregelaars, baanploeg, ledenadministratie en nog veel meer hand-en-spandiensten. Daar zijn we heel erg blij mee! Helaas wordt deze groep kleiner en blijkt het moeilijker om mensen te vinden die willen meehelpen om de vereniging bloeiend en boeiend te houden.

Clytoneus organiseert jaarlijks gemiddeld zo’n 35-tal activiteiten waarbij in totaal meer dan 300 vrijwilligerstaken ingevuld moeten worden. Onze vaste vrijwilligers nemen een groot deel van deze taken op zich, maar er blijven altijd nog een aantal handen te kort om alles goed te kunnen organiseren.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is een aantal scenario’s aan de leden voorgelegd die het tekort kunnen oplossen. Er is besloten voor een variant waarbij ieder lid verplicht (één keer per jaar) ingedeeld wordt op een van de vrijwilligerstaken.

Op dit moment wordt concreet gewerkt aan het toedelen van zo’n keer meehelpen bij een activiteit. Hiertoe is een jaarkalender gemaakt van alle activiteiten, worden alle vaste vrijwilligers geïnventariseerd en is ons ledenadministratieprogramma uitgebreid met een vrijwilligersonderdeel. Op basis hiervan wordt ieder lid die geen vaste taak vervult, ingedeeld bij een evenement waar nog hulp nodig is. Word je ingedeeld voor een evenement, dan krijg je daar via de mail op tijd bericht over. Afkopen is niet mogelijk, ruilen moet je zelf regelen en de uitkomst aan de organisator van het evenement doorgeven.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat een van de ouders de taak op zich neemt.

Om een goed beeld te geven wat de vrijwilligerstaken inhouden, wordt per coördinator een opsomming gegeven van de eventuele taken die tijdens een evenment uitgevoerd worden door vrijwilligers.

Baanploeg

Taken van de baanploeg betreffen het opbouwen van de atletiekonderdelen (bv. belijning, hordes, hoogspringlatten etc.). De aangewezen vrijwilliger zal ondersteuning bieden aan deze ploeg. Als vrijwilliger kunt u denken aan taken als:

  • Hordes op hoogte instellen
  • Verplaatsen startblokken
  • Op- en afbreken onderdelen (hoogspringen, verspringen, etc.), tenten, geluidsinstallatie, vlaggen, etc.