Skip to content

Hier vind u een organogram van de organisatie met een overzicht van alle commissies.

Hieronder volgt de lijst met bestuursleden en overige contactpersonen binnen de vereniging.

Bestuur

Jan Louwers
Voorzitter
voorzitter@clytoneus.nl

 • Algemeen contactpersoon voor de vereniging
 • Organisatie
 • Sporters met beperking

Matthijs Knetch
Secretaris
secretaris@clytoneus.nl

 • Cluster Evenementen en wedstrijden
 • Cluster Accomodatie
 • Cluster Sportondersteuning
 • Cluster Atletiek (jeugd en masters)
 • Overleg trainerscoördinatoren
 • Contactpersoon scholen
 • Verhuur baan
 • Archief van de vereniging

Tim Valentijn
Penningmeester penningmeester@clytoneus.nl

Algemeen bestuurslid timvalentijn@clytoneus.nl

 • Cluster verenigingsbureau
 • Sponsoring
 • Financiën, Verzekeringen, Licenties, Vergoedingen
 • Contactpersoon NTB, zwembad
 • Contactpersoon ledenadministratie
 • Opleidingen
 • Beheer en redactie van website en nieuwsbrief
 • Cluster Communicatie en PR
 • Sleutelbeheer
 • Functionaris Gegevensbescherming
 • Automatisering

Senta Zimnik
Algemeen bestuurslid sentazimnik@clytoneus.nl

 • Contact Gemeente en Woerdense sportverenigingen
 • Aanspreekpunt vrijwilligersbeleid
 • Aanspreekpunt vertrouwenspersoon

Conny Visser
Algemeen bestuurslid connyvisser@clytoneus.nl

 • Aanspreekpunt trainingscoördinatoren

Lennart Kleinjans
Algemeen bestuurslid lennartkleinjans@clytoneus.nl

 • Cluster Atletiek en Jeugd, WOC en wedstrijdkleding
 • Aanspreekpunt beweegteam
 • Aanspreekpunt Atletiekunie
 • Aanspreekpunt Triathlon
     
Vacature
 • In overleg een of meerdere van de bovengenoemde taken/clusters. Zie ook de pagina Vacatures
 

Overige contactpersonen

Sandra Kouwenberg
vertrouwenspersoon_vrouw@clytoneus.nl
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is de contactfunctionaris binnen de vereniging voor ongewenst gedrag.
Zie hier onze gedragscode.
Ben Hartman
vertrouwenspersoon_man@clytoneus.nl​
Vertrouwenspersoon
Redactie Nieuwsbrief en Website
redactie@clytoneus.nl
Voor plaatsing van items in de nieuwsbrief of op de website.
Ook voor alle overige vragen over: Communicatie, Pers en Media.
Francois Bakker
juco@clytoneus.nl
Jurycoördinator
wedstrijdadm@clytoneus.nl Wedstrijdsecretaris
Hilda Brak
ledenadm@clytoneus.nl
Ledenadministratie

baancoordinator@clytoneus.nl
Baancoördinator
Voor coördinatie van vrijwilligers voor de baanploeg voor thuiswedstrijden en voor uitleen van materiaal.
Paul van Kakum
onderhoud@clytoneus.nl
Onderhoudscoördinator

Een overzicht van de trainers die actief zijn binnen de vereniging vind u hier.